Bedrijfsongeval tijdens proeftijd?

Dan is de kans groot dat u meteen ontslagen wordt en inkomensschade lijdt!