Immateriële schadevergoeding voor whiplash letsel na uitwijken met auto.