Bedrijfsongeval ZZP er

U mist u direct inkomsten! Ontvang kosteloos advies. Stel uw vraag via WhatsApp, bel of vul ons formulier in.

Bedrijfsongeval ZZP er

Bedrijfsongeval ZZP er: heeft u als ZZP er letselschade opgelopen door bedrijfsongeval? Dan wordt u direct geconfronteerd met inkomensverlies. Het is vanzelfsprekend dat u uw letselschade van de tegenpartij vergoed wilt hebben.

Als ZZP er kunt u na een bedrijfsongeval eigenlijk niet zonder juridische hulp. Er ontstaat vaak niet alleen discussie over de schuldvraag (aansprakelijkheid), maar ook over de hoogte van uw inkomensschade.

Vraag daarom sowieso om juridisch advies. Dat kost u niets en u weet direct waar u aan toe bent. En gaan wij u verder helpen met uw schadevergoeding? Dan garanderen wij u volledig kosteloze juridische hulp.

Bedrijfsongeval ZZP er

Letselschade is al vervelend genoeg. Maar voor u als ZZP er (zelfstandig ondernemer) is dat nog ingrijpender dan voor mensen in loondienst. Want niemand betaalt uw inkomen door tijdens uw arbeidsongeschiktheid.

Helaas zijn er maar weinig zpp ers die in de huidige economische tijd al weer voldoende financiële reserves hebben.

Bij arbeidsongeschiktheid komt u al snel in de financiële problemen  U bent u voor uw inkomen dus meteen afhankelijk van de aansprakelijke partij, meestal een verzekeringsmaatschappij.

Schadevergoeding na bedrijfsongeval

Maar zelfs als u wel voldoende financiële buffers heeft, is het logisch dat u als ZZPer uw letselschade vergoed wilt hebben. Niemand wil zijn financiële reserves door schuld van een ander aanspreken.

De vraag wie na een bedrijfsongeval aansprakelijk is ligt bij een ZZP er helaas ingewikkelder dan bij een werknemer in loondienst.

Soms wordt u op dezelfde manier als werknemers “geholpen” door de Wet, maar soms ook niet.

Maar wat als de schadeveroorzaker ookk uw opdrachtgever is? Wilt u hem in dat geval aansprakelijk stellen? En hoe gaat u dat doen?

Want u heeft óók een commerciële relatie met elkaar. Allemaal lastige vragen, waarmee wij u kunnen helpen. Als geen ander weten wij hoe wij dit moeten aanpakken. Samen met u kijken wij hoe wij dit het beste kunnen doen, zonder dat uw commerciële belangen worden geschaad.

Als u ons hier vertelt wat er is gebeurd, dan kunnen wij u meestal meteen vertellen wat de mogelijkheden zijn. En dat kost u niets!

Bedrijfsongeval ZZP er en juridische hulp

Voor u als ZZPer is mogelijk om volledig kosteloos een letselschadebureau in te schakelen. Dat staat in de Wet en is niet zonder reden gedaan.

Uw tegenpartij is bijna altijd verzekerd, dus u krijgt met een verzekeraar te maken. Een verzekeraar kijkt vaak heel anders tegen de aansprakelijkheid en de hoogte van uw letselschade aan dan uzelf.

Daarom is het voor u belangrijk om na een bedrijfsongeval sowieso juridisch advies te vragen. Dat kan via dit korte formulier dit korte formulier.

Als ZZP er kunt u na een bedrijfsongeval eigenlijk niet zonder juridische hulp. U kunt hier lezen waarom.

Samen met u zullen wij er voor zorgen dat uw letselschade door de tegenpartij wordt vergoed. Dat scheelt u een hoop gepieker en gedoe. U richt zich op uw herstel, zodat u zo snel mogelijk weer aan het werk kunt. Wij regelen de rest!

Bij arbeidsongeschiktheid direct inkomensschade

Bedrijfsongeval ZZP er: bij arbeidsongeschiktheid krijgt u geen salaris of inkomen doorbetaald. Ook heeft u geen recht op een Ziektewetuitkering of een andere uitkering van het UWV.

Een aantal ZZP ers heeft zelf een arbeidsongeschiktheidsverzekering Maar die verzekering vergoedt vrijwel nooit uw volledige verlies aan inkomen. Laat staan de doorlopende vaste kosten die u als ondernemer nu eenmaal heeft of andere kosten die door het ongeval zijn ontstaan. Ook heeft u altijd recht op smartengeld.

Na een bedrijfsongeval lijdt u als ZZP er dus vanaf de eerste dag schade in uw inkomen (inkomensschade). Zonder dat daar een noemenswaardige uitkering tegenover staat.

Duurt uw arbeidsongeschiktheid langer dan enkele weken, dan worden de problemen alleen maar groter.

Opdrachtgevers vinden het niet erg even te wachten tot u weer bent hersteld. Maar dat moet niet te lang duren, want voor u vele anderen.

Dus zelfs als u weer kunt werken, is het nog maar de vraag of u (direct) weer voor voldoende inkomsten kunt zorgen.

Zolang u arbeidsongeschikt bent, zal uw inkomen aangevuld moeten worden door de aansprakelijke partij.

Maar hoe langer dat nodig is, hoe kritischer men wordt. Uw tegenpartij zal kunnen stellen dat u ook zonder het door u opgelopen letsel op enig moment niet meer als ZZP-er zou werken. Bijvoorbeeld omdat er geen werk meer voor u is.

Of u had uitzicht op een “vaste klus” bij één van uw opdrachtgevers en dat gaat nu niet door. Uw tegenpartij zal dat misschien niet willen erkennen. Of buitensporig veel eisen stellen aan het door u te leveren bewijs.

Als ZZP-er is het na een bedrijfsongeval van belang om direct juridische hulp in te schakelen. Vertel hier uw verhaal en u ontvangt van ons een vrijblijvend en kosteloos advies. Daarna kunt u zelf bepalen wat u met ons advies doet.

Overige letselschade

Na een bedrijfsongeval heeft u ook recht op vergoeding van uw extra kosten. Daarnaast heeft altijd recht op smartengeld. Hierover ontstaat ook vaak discussie met de aansprakelijke verzekeraar. Zeker als uw letsel blijvend is.

Andere ongevallen ZZP er

Als u letselschade oploopt door een verkeersongevaleen ongeval met dieren, of door een andere oorzaak, dan maakt het voor de aansprakelijkheid niet uit dat u ZZP er bent.

Uw letselschade wordt dan op dezelfde wijze beoordeeld als die van ieder ander. Veel lastiger wordt het als u als ZZP er letselschade oploopt door een bedrijfsongeval. Want dan heeft u helaas niet (altijd) dezelfde rechtsbescherming als een werknemer in loondienst.

“Normale” aansprakelijkheid werkgever bedrijfsongeval

In artikel 7:658 BW staat dat een werkgever aansprakelijk is voor letselschade van een werknemer die is ontstaan door een bedrijfsongeval. Deze bepaling is bedoeld om een werknemer extra juridische bescherming te bieden.

Het is immers de werkgever die bepaalt hoe de werkzaamheden plaatsvinden. Als daardoor een bedrijfsongeval plaatsvindt, wordt dat juridisch aan de werkgever “toegerekend”.

In de dagelijkse praktijk is een werkgever bijna altijd aansprakelijk voor de letselschade van zijn werknemer. Zeker wanneer de werknemer zijn werkgever een concreet verwijt kan maken over het ontstaan van het bedrijfsongeval.

Aansprakelijkheid bedrijfsongeval ZZP er

Als ZZP er wordt u vandaag de dag steeds vaker ingehuurd om “regulier personeel” van de opdrachtgever te vervangen.

Hierdoor doet u als ZZP er vaak gewoon hetzelfde werk als de werknemers. U komt feitelijk in dezelfde positie als een werknemer en u valt feitelijk op dezelfde manier onder de verantwoordelijkheid van uw opdrachtgever als een werknemer.

Alléén wordt u dan toch door de Wet als een zelfstandige aangemerkt. Dus zonder dezelfde juridische bescherming als een werknemer. Terwijl u feitelijk wel in dezelfde positie als een werknemer zit.

Bij letselschade door een bedrijfsongeval wordt u als ZZP er wettelijk veel minder goed beschermd dan de werknemers van uw opdrachtgever.

De Wetgever vond deze situatie niet wenselijk. En de rechtspraak heeft hier in de loop van de tijd aansluiting bij gezocht. Het meest recent in een arrest van de Hoge Raad van 23 maart 2012.

Bedrijfsongeval ZZP er: óók extra bescherming

Op 23 maart 2012 bevestigde de Hoge Raad in een arrest dat:

“een werkgever op dezelfde wijze aansprakelijk kan zijn voor letselschade door een bedrijfsongeval van een zzp er als voor een eigen werknemer. Met name in situaties waarin de zzp er voor zijn veiligheid (mede) afhankelijk is van de werkgever.”

Bent u als zzper door uw opdrachtgever ingehuurd om dezelfde werkzaamheden te doen die binnen zijn bedrijf gebruikelijk zijn? Dan wordt u juridisch gezien als een werknemer beschouwd.

Maar de verzekeraar van uw opdrachtgever zal dit nooit zomaar 1-2-3 willen toegeven. Vraag daarom altijd om advies. U kunt uw verhaal vertellen via dit formulier.

Wanneer ZZP er bij bedrijfsongeval werknemer?

Bedrijfsongeval ZZP er en dezelfde juridische positie als werknemer? Van belang is dan:

 • de feitelijke verhouding tussen u en uw opdrachtgever
 • de aard van de door u verrichte werkzaamheden
 • de mate waarin uw opdrachtgever – al dan niet door middel van anderen – invloed heeft op uw werkomstandigheden en daarmee dus op de veiligheidsrisico’s èn
 • dat het dus gaat om werkzaamheden die uw opdrachtgever ook door zijn eigen werknemers had kunnen laten uitvoeren.

Als u als ZZP er juridisch gezien min of meer gelijk gesteld kan worden met een werknemer, dan gelden na een bedrijfsongeval voor u als ZZP er dezelfde bepalingen als voor een werknemer.

Uw opdrachtgever is dus aansprakelijk, tenzij hij aantoont dat:

 • hij alle noodzakelijke veiligheidsmaatregelen heeft genomen
 • voldoende veiligheidsinstructies heeft gegeven of
 • de zzp-er bewust roekeloos of met opzet heeft gehand.

Voor u als ZZP er wordt het hierdoor veel makkelijker om na een bedrijfsongeval uw letselschade bij uw opdrachtgever te claimen. En dat is wel zo rechtvaardig.

Maar ook hier zal de verzekeraar van uw opdrachtgever zal dit direct gaan toegeven. Dan krijgt u uw schade niet vergoed. Vraag ons daarom altijd om advies. U kunt uw verhaal vertellen via dit formulier. U hoort meteen waar u aan toe bent.

Opdrachtgever bijna altijd verzekerd voor bedrijfsongeval

Bijna alle Nederlandse werkgevers hebben een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten (AVB-verzekering).

Het feit dat uw opdrachtgever juridisch gezien al heel snel voor uw letselschade aansprakelijk is, maakt voor hem of haar dus niet veel uit.

Uw opdrachtgever hoeft uw letselschade na een bedrijfsongeval dus niet zelf te betalen. Dat doet zijn verzekeraar. Voor u misschien prettig om dit te weten.

Maar een verzekeringsmaatschappij denkt vaak heel anders over de aansprakelijkheid en de hoogte van uw letselschade dan u zelf. Soms zelfs tegen beter weten in!

Daarom doet u er beter aan om direct na een bedrijfsongeval juridische hulp in te roepen. Dat is voor u volledig kosteloos.

Letselschadebureau na bedrijfsongeval altijd nodig

Bedrijfsongeval zzp er: als u letsel oploopt door een bedrijfsongeval, dan doet u er dus het beste aan om meteen de hulp van een letselschadebureau in te roepen. Wij gaan direct voor u aan de slag.

Allereerst met de aansprakelijkheid. Dat moet echt meteen!

Vaak verstrijkt er toch nog wel de nodige tijd voordat de verzekeraar van de tegenpartij het juiste standpunt inneemt en aansprakelijkheid erkent.

Zo’n discussie kan – als het allemaal echt tegen zit – soms zelfs enkele maanden in beslag nemen. En al die tijd wil men uw schade nog niet vergoeden.

Wij beloven dat de aansprakelijke partij zo snel mogelijk een eerste betaling op uw schadevergoeding overmaakt. Zodat u niet al direct in financiële problemen komt.

Ook om discussies over langdurige inkomensschade te voorkomen, is het verstandig om gelijk juridische hulp inschakelen.

Want deze discussies zijn voor u gewoonweg te gecompliceerd. Uw tegenpartij heeft dag in dag uit met letselschade te maken. En u – meestal – voor het eerst.

Het gaat u als ZZP er na een bedrijfsongeval gewoonweg niet lukken om de discussies van uw tegenpartij te winnen.

U zou dat eigenlijk ook niet moeten willen, want dat kost u (te) veel energie. Energie die u beter aan uw herstel kunt besteden dan aan een voor u vaak frustrerende juridische discussie.

Vertel ons hier wat er is gebeurd en wij vertellen u meteen waar u aan toe bent. Dat is voor u geheel vrijblijvend.

Kosten inschakelen letselschadebureau?

Bij Van der Toorn Personenschade kost u dat niets.

Een aansprakelijke partij is bij letselschade namelijk óók verplicht om uw juridische kosten (lees: ons honorarium) te vergoeden. Dat is in de Wet geregeld in artikel 6:96 BW. Onze hulp is voor u dus VOLLEDIG KOSTELOOS.

Zitten er geen “addertjes onder het gras”?

Nee, want voor wij u met uw letselschade gaan helpen, krijgt u van ons schriftelijk de garantie dat onze hulp voor u volledig kosteloos zal zijn.

U hoeft onze kosten ook niet eerst voor te schieten. Sterker nog, als u dat niet wilt krijgt u onze facturen niet eens te zien.

Onze nota’s gaan apart en rechtstreeks naar de tegenpartij. En die moet onze facturen ook weer apart en rechtstreeks met ons verrekenen.

Komt de aansprakelijkheid van de tegenpartij onverhoopt niet vast te staan? Of worden onze nota’s worden om andere redenen niet (volledig) vergoed? Dan is dat ons risico en niet het uwe. Beloofd!

U krijgt bij ons van te voren dus een duidelijke en schriftelijke kostengarantie. Daarin staat alles keurig en duidelijk uitgelegd.

Bedrijfsongeval ZZP er? Vraag direct vrijblijvend advies!

Is u als ZZP er een bedrijfsongeval overkomen? En twijfelt u over het inschakelen van een letselschadebureau om u te helpen?

Vraag ons dan sowieso eerst om advies. Vertel ons hier wat er is gebeurd. Of u kunt ons bellen, mailen of zelfs chatten. Wat u het prettigst vindt.

U krijgt van ons een eerlijk en duidelijk onderbouwd advies. Daarna kunt u zelf beslissen wat u daarmee doet.

Bedrijfsongeval ZZP er: Van der Toorn Personenschade helpt u graag en helpt u goed!

Direct advies nodig?

Heeft u direct advies nodig? Wij kunnen u het beste helpen als u dit formulier invult. Geen zorgen, een gesprek is geheel gratis.

 • U kunt ons ook direct bellen: klik hier

Wat klanten vragen

Is jullie hulp voor mij écht gratis?

Jazeker, onze hulp is voor u écht GRATIS.

Uw tegenpartij is namelijk ook verplicht om uw juridische kosten (lees: de kosten van ons kantoor) te vergoeden. Dat staat in de wet (art. 6:96BW).

Bij Van der Toorn Personenschade krijgt u van te voren een schriftelijke kostengarantie met een duidelijke uitleg. Daarin staat ook duidelijk wat u van ons en wij van u mogen verwachten.

Wij staan er voor in dat de aansprakelijke partij onze kosten vergoed. En doet die dat niet, dan is dat ons bedrijfsrisico. U krijgt dan dus nooit een rekening van ons. Beloofd!

Twijfelt u desondanks nog? Neem dan gewoon even contact met ons op. Wij leggen u graag uit hoe onze kostengarantie werkt.

Wilt u eerst meer lezen over onze GRATIS hulp bij letselschade, klik dan hier. Duidelijkheid boven alles!

Wanneer kan ik letselschade claimen?

U kunt letselschade claimen als u door schuld van een ander letsel heeft opgelopen (gewond bent geraakt).

Letselschade kan ontstaan door bijvoorbeeld een:

Daarnaast kunt u denken aan letsel opgelopen tijdens een:

U kunt het beste niet te lang wachten met het claimen van uw letselschade. Dit kan beter direct na het ongeval.

Oók als op dat moment nog niet duidelijk is waaruit uw letsel en de financiële de gevolgen daarvan bestaan.

Wel moet er dus iemand anders aansprakelijk zijn en dient deze hiervoor een aansprakelijkheidsverzekering te hebben afgesloten (AVP/AVB/WA).

Maar ook als u zélf het ongeval heeft veroorzaakt, kunt u soms toch uw letselschade claimen. Bijvoorbeeld als u een SVI (Schade Verzekering Inzittenden) heeft of SVO (Schade Verzekering Opzittende).

Weet u niet of en wanneer u recht heeft op een letselschadevergoeding?

Aarzel dan niet en neem direct contact met ons op voor een voor u geheel vrijblijvend advies. Dat kost u niets en u weet meteen waar u aan toe bent. Daarna kunt u zelf kijken wat u met ons advies doet.

Welke letsels behandelen jullie?

Eigenlijk kunnen wij u bij alle “soorten van” letselschade helpen

Van der Toorn Personenschade kan u bij alle soorten van letsel helpen. Wij zijn weliswaar met name gespecialiseerd in de behandeling van “ernstige letselschade” zoals:

 • hersenletsel (NAH)
 • dwarslaesie
 • brandwonden
 • dystrofie
 • botbreuken en
 • cosmetisch letsel.

Maar wij zijn er natuurlijk ook héél graag voor u als ander letsel heeft opgelopen. Zoals bij nekletsel, whiplash, rugletsel, kneuzingen,  verstuikingen, hondenbeten, tijdelijk letsel en noem maar op.

Wij kunnen niet bij alle soorten van letselschade helpen

Het enige waarbij wij u niet kunnen helpen, is letselschade veroorzaakt door:

 • geweld 
 • medische foutenen/of
 • situaties van misbruik.

Uiteraard zullen wij u in die situatie doorverwijzen naar een partij die daar wél in is gespecialiseerd.

Vraag altijd kosteloos en vrijblijvend letselschadeadvies

Heeft u vragen over uw letselschade? Of weet u niet of u bij ons aan het juiste adres bent?

Aarzel dan niet en vraag ons om een voor u volledig en vrijblijvend kosteloos letselschadeadvies.

Wanneer moet ik jullie inschakelen?

Niets moet! Maar het is in uw belang om ons zo snel mogelijk in te schakelen.

Alleen dán weet u zeker dat er ook iemand is die alleen aan uw belangen denkt. Want dat is ons werk: aan úw belangen denken.

Maar wat is: zo snel mogelijk ?

Soms neemt een verzekeringsmaatschappij al héél kort na het ongeval contact met u op. Om te vragen hoe het met u gaat maar ook om allerlei andere informatie in te winnen.

U kunt niet weten of die verzekeraar juridisch gezien “te veel doorvraagt”. Over uw gezondheid vóór het ongeval en welke artsen u heeft bezocht. Liever vermijdt u dat. Toch? Wacht dus nooit te lang met het inschakelen van een letselschadebureau.

Ook is het zo dat u na uw ongeval al snel veel kosten maakt. Of uw inkomen valt weg. Wij zullen zorgen voor de eerste schadebetalingen door de tegenpartij. Dan kunt u zich bezighouden met uw herstel.

Wilt u weten wat in uw geval wijsheid is? Aarzel dan niet en neem vrijblijvend contact met ons op.

Wij geven u direct een duidelijk advies. Daarna kunt u zelf bekijken wat u daar mee doet.

Denken wij dat wij u kunnen helpen, dan hoort u dat meteen.

U krijgt van ons tegelijkertijd de garantie dat onze juridische hulp voor u volledig kosteloos zal zijn.

Wilt u meer lezen over onze GRATIS hulp bij letselschade, klik dan hier.

Op welke letselschadebedragen heb ik recht?

Letselschadebedragen waar u recht op heeft zijn:

Vergoedingen voor extra hulp, zoals:

 • hulp in de huishouding, boodschappen doen, kinderen naar school brengen etc.
 • hulp in de tuin en
 • hulp bij het onderhoud en schilderen van uw huis.

Daarnaast kan uw letselschade gevolgen hebben voor uw inkomen, zoals:

 • niet volledig doorbetaald inkomen (ZZP-er, uitzendkracht, 0-urencontract etc,)
 • geen onregelmatigheidstoeslag meer
 • niet meer kunnen overwerken
 • gemiste promoties én
 • gemiste pensioenopbouw

Tot slot kunt u denken aan andere óók heel belangrijke letselschadebedragen, zoals:

 • Studievertraging
 • Reïntegratiekosten voor het begeleiden naar ander werk
 • Kosten gepaard gaande met opname in een ziekenhuis of revalidatiecentrum
 • Reiskosten
 • Medische kosten
 • Smartengeld
 • Economische kwetsbaarheid
 • Wettelijke rente
 • Verder alle kosten die u zonder het ongeval niet gemaakt zou hebben…
 • Bijvoorbeeld het loon dat u niet hebt gekregen omdat u niet naar uw werk kon.
 • Benzine omdat u naar het ziekenhuis of de fysiotherapeut moest.
 • Medicijnen die onder uw eigen risico vielen.

Daarnaast heeft u altijd recht op een vergoeding van smartengeld, ook wel immateriële schadevergoeding genoemd.

Dat is een vergoeding voor “gederfde levensvreugde”. Uw smartengeld zou een compensatie moeten bieden voor uw verdriet, pijn en voor al het andere waardoor u minder gelukkig kunt zijn geworden dan vóór het u overkomen ongeval.

Helaas is de Nederlandse wet niet ruimhartig met het toekennen van smartengeld. In Nederland worden de toegekende smartengeldbedragen dan ook niet als “rechtvaardig genoeg” gezien.

Wanneer u meer wilt lezen over smartengeld, klik dan hier. Wilt u meer weten over letselschadebedragen, klik dan hier.

Berekenen smartengeld

Berekenen smartengeld:

U heeft altijd recht op smartengeld. Dit is het “immateriële gedeelte” van uw letselschadevergoeding.

Wat is smartengeld?

Smartengeld is op zichzelf geen “harde juridische term”. Het is een vergoeding voor niet in geld uit te drukken schade.

Dus alles wat niet valt onder extra kosten of misgelopen inkomsten. Het is eigenlijk een vergoeding voor uw “geestelijke schade”.

Hoe berekenen smartengeld

Mensen vragen ons vaak al bij het begin van hun letselschadezaak op hoeveel smartengeld zij recht hebben.

Die vraag is eigenlijk niet te beantwoorden. En iedere letselschadeadvocaat die anders beweert, zit er naast.

Wanneer kunt u mijn smartengeld berekenen?

Uw smartengeld kan namelijk pas definitief worden bepaald aan het einde van uw letselschadezaak.

Pas dan is bekend welke psychische gevolgen uw letsel voor u heeft gehad en/of nog zal hebben.

Want het zijn de psychische gevolgen die uw smartengeld voor een groot deel bepalen.

Belangrijke factoren berekenen smartengeld

Belangrijke factoren voor het berekenen van uw smartengeld zijn onder andere:

 • de aard van uw letsel
 • de ernst van uw letsel
 • uw leeftijd
 • uw  geslacht
 • uw mate van bewustzijn
 • of u blijvende littekens overhoudt en waar die littekens zitten
 • of u lichamelijke beperkingen houdt die van invloed zijn op kwaliteit van uw leven
 • hoeveel pijn heeft u geleden en blijft lijden
 • hoelang uw herstelperiode was en
 • of u überhaupt hersteld bent of dat er sprake is van blijvend letsel.

Indicatie berekenen smartengeld:

Wij kunnen niet exact voorspellen hoe hoog uw smartengeld zal zijn.

Wat wij wél kunnen is u een globale indicatie geven van de hoogte van uw smartengeld.

Spreekt u dit aan: neem dan vandaag nog contact met ons op voor een eerlijk en vrijblijvend advies. Daarna kunt u zelf bepalen wat u daarmee doet.

Wij helpen u graag bij het berekenen en claimen van uw smartengeld en uw andere letselschade, zoals uw extra kosten en gederfde inkomsten.

En als u kiest voor onze juridische hulp, dan garanderen wij u van te voren schriftelijk dat onze hulp voor u altijd GRATIS zal zijn.

Berekenen smartengeld? Vraag om advies! Wij helpen u graag verder. Maar weten over berekenen smartengeld? Klik dan hier.

 • Zeer accuraat en betrokken.

  Ik ben serieus genomen en heb me gehoord gevoeld. Prettig is, wanneer je contact opneemt, de secretaresse je direct te woord staat en zo nodig doorverbindt met de advocaat. Korte lijntjes!

  M. Kregting

 • Oprecht geïnteresseerd

  Met de hulp van Van der Toorn Personenschade een meer dan acceptabele vergoeding gekregen . Men is oprecht geïnteresseerd in zijn klanten en gaat voor de volle 100% voor maximaal resultaat .

  E.H.C. Posthumus

 • Tevreden

  Zeer vriendelijke en professionele omgang

  Silwa

 • Klantvriendelijk en deskundig Nemen een hoop werk waaronder ook de administratie uit handen

  Als gevolg van een ongeval had ik behoefte aan een juridische bijstand, door van der Toorn Personenschade ben ik goed bijgestaan in de afwikkeling van de schade

  P. de Jong

 • Vriendelijk, vakkundig en snelle handelwijze

  Ik ben zeer tevreden over het oppakken en afhandelen, zeker na mijn slechte ervaring met mijn eerdere belangenbehartiger. Na het 1e gesprek hadden we direct een goed gevoel en kregen weer vertrouwen in een goede afloop

  Lengers

 • Echt fijn.

  Ik heb me geen moment druk hoeven maken over een financiële vergoeding.

  Hélène van der Meer

 • Goede begeleiding van a tot ze

  goede begleiding van a tot z Had in het begin een rechtsbijstand van DAS. Dit was mij slecht bevallen en heb hierop Van der Toorn ingeschakeld . Ik heb uw bedrijf als zeer professioneel ervaren. Ik ben zeer kundig bijgestaan.

  L. Polderman

 • Zeer goed

  Vriendelijke en deskundige medewerkers. Geduld en kennis. Zo doorgaan!

  Anoniem

 • Denken super goed mee

  Na een pijnlijke val in een lift nog steeds erg veel last van mijn enkel, gelukkig was Van der Toorn er om mij bij te staan.

  T. Hoek

 • Ik beveel dit bedrijf aan

  Proces duurde lang wegens problemen met de verzekeraar, maar werd goed op de hoogte gehouden.

  S.W. van Os

 • Zeer kundig geholpen met mijn whiplash

  Van der Toorn Personenschade heeft mij zeer discreet geholpen destijds. Binnen no time betaalde de verzekeraar van de tegenpartij mij een schadevergoeding.

  Gert de Laan

 • Prettige ervaring

  Ontzorgen, volledige service, professioneel en oprecht.

  Noud Wilders

 • Goede bedrijf met fijn contact

  Het was prettig dat de hele sores van mijn letselschade door hen werd gedaan. Ik hoefde nergens zelf achteraan.

  Aaron Verhoeven

 • Mensenwerk. Goed begrepen

  Mijn ervaring met het team bij Van der Toorn is echt goed te noemen. Hier hebben ze het echt begrepen en staan ze zij zij met je. Ga zo door.

  Maaike

 • Goed!

  Duidelijke, fijne uitleg over de stappen die genomen worden. Alles gaat in overleg. Ze zijn er echt voor jou!

  Eveline

 • Alles perfect geregeld.

  Zeer tevreden.

  John van Santen

 • Perfecte service!

  Mij enorm geholpen door goed advies. Erg adequaat gehandeld. Erg punctueel. Hoop dat ik niemand een letselschade-advocaat moet aanraden maar indien van wel, wordt t deze!

  Nicole Meulensteen

 • Prima

  Zeer bekwaam en netjes alles voor mij geregeld

  Lisa

 • Professioneel, Kwaliteit en klantvriendelijk

  een opluchting dat alles zo goed werd geregeld

  Simona van Halsteren

 • Top

  Professionele, betrokken adviseurs en onderhandelaars

  John van Wichen

 • die is heel positief

  Alles is netjes gegaan. Fijn kontakt gehad met goede uitleg over alles.

  Verhoef

Verhalen uit de praktijk

Die lopende band trok zo twee van mijn vingers mee…

Als uitzendkracht moest ik gaan werken bij een soort lopende band. Ze hadden me uitgelegd dat ik die band ook af en toe moest schoonmaken, anders kwam er teveel troep tussen te zitten en liep de boel vast. Na een week sta ik aan die band te werken en merk dat ie een beetje begint te haperen.

Letselschade bedrijfsongeval lopende band
mr. Juliette van Daal-van Brienen, letselschadehelpdesk, letselschade verkeersongeval, letselschade bedrijfsongeval, whiplash schadevergoeding, hondenbeet
mr. Vinod Chandi, letselschadejurist, letselschade verkeersongeval, letselschade bedrijfsongeval, whiplash schadevergoeding, hondenbeet
Rian de Keyzer, letselschadejurist, letselschade verkeersongeval, letselschade bedrijfsongeval, whiplash schadevergoeding, hondenbeet
Cobie Kamperman-van den Brink, assistente, letselschade verkeersongeval, letselschade bedrijfsongeval, whiplash schadevergoeding, hondenbeet
Sander van Zweden
Ingrid van Agtmael
Sylvia Kuiper, NIVRE RE (kand.) letselschadejurist, letselschade verkeersongeval, letselschade bedrijfsongeval, whiplash schadevergoeding, hondenbeet
Ann Ameys, assistente, letselschade verkeersongeval, letselschade bedrijfsongeval, whiplash schadevergoeding, hondenbeet
Ton van Gool, NIVRE letselschadejurist, letselschade verkeersongeval, letselschade bedrijfsongeval, whiplash schadevergoeding, hondenbeet
Martin Oostdam
Kim Vogelaar, loonschadespecialist, letselschadejurist, letselschade verkeersongeval, letselschade bedrijfsongeval, whiplash schadevergoeding, hondenbeet
Wim Roozenbeek

Uw verhaal samen met ons bespreken? Dat kan geheel vrijblijvend!