Bij letselschade vaak last van trage verzekeraars!

Waarom duurt het allemaal zo lang?

Dat is een vraag die ons vaak wordt gesteld door mensen die wachten op hun letselschadevergoeding. Verzekeraars reageren bijna altijd te traag als ze letselschade moeten uitkeren. Dat is al jarenlang een feit.

Verzekeraars net “Dagobert Duck”

Verzekeraars lijken vaak op “Dagobert Duck”: ze kunnen moeilijk afstand doen van “hun” geld en blijven er het liefst zo lang mogelijk op zitten. Om dit probleem aan te pakken zijn er “gedragsregels” opgesteld. Daar moeten verzekeraars zich aan houden.

Gedragscode letselschade

In de Gedragscode staan normen over reactietermijnen en de afhandeling van uw letselschade. Bijvoorbeeld: letselschade die niet wordt betwist, moet binnen 14 dagen uitgekeerd worden en de afwikkeling van uw letselschade zou niet langer dan 2 jaar mogen duren.

Verzekeraars negeren Gedragscode

Het zal u niet verbazen dat verzekeraars zich in de praktijk niet aan deze afspraken houden. Sterker nog, zowel de media als belangenbehartigers hebben de noodklok geluid. Er zijn zelfs kamervragen gesteld. Er zou een speciale tuchtraad moeten komen voor letselschades. Daar zouden dan klachten ingediend kunnen worden over de vertragingstactieken van de verzekeraars en de door hen eenzijdig vastgestelde te lage vergoedingen.

Helaas heeft Minister Dekker (verantwoordelijk voor Rechtsbescherming) negatief gereageerd op dit verzoek. Hij is van mening dat er al voldoende mogelijkheden zijn om klachten in te dienen over verzekeraars.

Waar klacht indienen over verzekeraars?

Waar kunt u als letselschadeslachtoffer naar toe om een klacht in te dienen over een verzekeraar?

U zult altijd eerst de “interne klachtenprocedure” van de verzekeraar moeten doorlopen. Is uw geschil daarmee niet opgelost? Dan kunt u een klacht indienen bij het KiFid. Via het KiFid kan uw klacht terechtkomen bij de Tuchtraad Financiële Dienstverlening. Deze tuchtraad toetst of de verzekeraars zich aan hun eigen regels hebben gehouden.

Maar beter laat u het niet zover komen en schakelt u meteen een deskundig belangenbehartiger in.

Schakel direct belangenbehartiger in

Als consument zou je er moedeloos van worden. Zoveel regels en instanties. In een conflictsituatie heeft een verzekeringsmaatschappij toch vaak de langste adem. Juist daarom is het belangrijk om zo snel mogelijk een goede belangenbehartiger in te schakelen. Zodat u niet alleen staat tegenover de ervaren verzekeraar.

Wij helpen u goed en voor u zonder kosten

Van der Toorn Personenschade werkt alleen voor slachtoffers en voldoet aan alle kwaliteitseisen die er maar zijn.

Wij zorgen er voor dat een verzekeraar zich wél aan de afspraken houdt. Dat u krijgt waar u recht op heeft en niet wordt afgescheept met een veel te lage schadevergoeding.

Onze medewerkers staan u voor u volledig kosteloos bij. Als u ons vraagt om u met uw letselschade te helpen, dan geen gedoe met traag reagerende verzekeraars. Wij zullen er voor zorgen dat de tegenpartij netjes en op tijd betaalt en uw letselschade keurig vergoedt. Liefst goedschiks, maar als het niet anders kan, dan maar kwaadschiks.

Heeft u een vraag over uw letselschade? Die kunt u hier stellen. U krijgt nog dezelfde werkdag antwoord.

Direct advies nodig?

mr. Juliette van Daal-van Brienen, letselschadehelpdesk, letselschade verkeersongeval, letselschade bedrijfsongeval, whiplash schadevergoeding, hondenbeet
Hoe kan ik u helpen? mr. Juliette van Daal-Brienen Coördinator Letselschadehelpdesk

Heeft u direct advies nodig? Wij kunnen u het beste helpen als u dit formulier invult. Geen zorgen, een gesprek is geheel gratis.

 • U kunt ons ook direct bellen: klik hier

Wat klanten vragen

Is jullie hulp voor mij écht gratis?

Jazeker, onze hulp is voor u écht GRATIS.

Uw tegenpartij is namelijk ook verplicht om uw juridische kosten (lees: de kosten van ons kantoor) te vergoeden. Dat staat in de wet (art. 6:96BW).

Bij Van der Toorn Personenschade krijgt u van te voren een schriftelijke kostengarantie met een duidelijke uitleg. Daarin staat ook duidelijk wat u van ons en wij van u mogen verwachten.

Wij staan er voor in dat de aansprakelijke partij onze kosten vergoed. En doet die dat niet, dan is dat ons bedrijfsrisico. U krijgt dan dus nooit een rekening van ons. Beloofd!

Twijfelt u desondanks nog? Neem dan gewoon even contact met ons op. Wij leggen u graag uit hoe onze kostengarantie werkt.

Wilt u eerst meer lezen over onze GRATIS hulp bij letselschade, klik dan hier. Duidelijkheid boven alles!

Wanneer kan ik letselschade claimen?

U kunt letselschade claimen als u door schuld van een ander letsel heeft opgelopen (gewond bent geraakt).

Letselschade kan ontstaan door bijvoorbeeld een:

Daarnaast kunt u denken aan letsel opgelopen tijdens een:

U kunt het beste niet te lang wachten met het claimen van uw letselschade. Dit kan beter direct na het ongeval.

Oók als op dat moment nog niet duidelijk is waaruit uw letsel en de financiële de gevolgen daarvan bestaan.

Wel moet er dus iemand anders aansprakelijk zijn en dient deze hiervoor een aansprakelijkheidsverzekering te hebben afgesloten (AVP/AVB/WA).

Maar ook als u zélf het ongeval heeft veroorzaakt, kunt u soms toch uw letselschade claimen. Bijvoorbeeld als u een SVI (Schade Verzekering Inzittenden) heeft of SVO (Schade Verzekering Opzittende).

Weet u niet of en wanneer u recht heeft op een letselschadevergoeding?

Aarzel dan niet en neem direct contact met ons op voor een voor u geheel vrijblijvend advies. Dat kost u niets en u weet meteen waar u aan toe bent. Daarna kunt u zelf kijken wat u met ons advies doet.

Welke letsels behandelen jullie?

Eigenlijk kunnen wij u bij alle “soorten van” letselschade helpen

Van der Toorn Personenschade kan u bij alle soorten van letsel helpen. Wij zijn weliswaar met name gespecialiseerd in de behandeling van “ernstige letselschade” zoals:

 • hersenletsel (NAH)
 • dwarslaesie
 • brandwonden
 • dystrofie
 • botbreuken en
 • cosmetisch letsel.

Maar wij zijn er natuurlijk ook héél graag voor u als ander letsel heeft opgelopen. Zoals bij nekletsel, whiplash, rugletsel, kneuzingen,  verstuikingen, hondenbeten, tijdelijk letsel en noem maar op.

Wij kunnen niet bij alle soorten van letselschade helpen

Het enige waarbij wij u niet kunnen helpen, is letselschade veroorzaakt door:

 • geweld 
 • medische foutenen/of
 • situaties van misbruik.

Uiteraard zullen wij u in die situatie doorverwijzen naar een partij die daar wél in is gespecialiseerd.

Vraag altijd kosteloos en vrijblijvend letselschadeadvies

Heeft u vragen over uw letselschade? Of weet u niet of u bij ons aan het juiste adres bent?

Aarzel dan niet en vraag ons om een voor u volledig en vrijblijvend kosteloos letselschadeadvies.

Wanneer moet ik jullie inschakelen?

Niets moet! Maar het is in uw belang om ons zo snel mogelijk in te schakelen.

Alleen dán weet u zeker dat er ook iemand is die alleen aan uw belangen denkt. Want dat is ons werk: aan úw belangen denken.

Maar wat is: zo snel mogelijk ?

Soms neemt een verzekeringsmaatschappij al héél kort na het ongeval contact met u op. Om te vragen hoe het met u gaat maar ook om allerlei andere informatie in te winnen.

U kunt niet weten of die verzekeraar juridisch gezien “te veel doorvraagt”. Over uw gezondheid vóór het ongeval en welke artsen u heeft bezocht. Liever vermijdt u dat. Toch? Wacht dus nooit te lang met het inschakelen van een letselschadebureau.

Ook is het zo dat u na uw ongeval al snel veel kosten maakt. Of uw inkomen valt weg. Wij zullen zorgen voor de eerste schadebetalingen door de tegenpartij. Dan kunt u zich bezighouden met uw herstel.

Wilt u weten wat in uw geval wijsheid is? Aarzel dan niet en neem vrijblijvend contact met ons op.

Wij geven u direct een duidelijk advies. Daarna kunt u zelf bekijken wat u daar mee doet.

Denken wij dat wij u kunnen helpen, dan hoort u dat meteen.

U krijgt van ons tegelijkertijd de garantie dat onze juridische hulp voor u volledig kosteloos zal zijn.

Wilt u meer lezen over onze GRATIS hulp bij letselschade, klik dan hier.

Op welke letselschadebedragen heb ik recht?

Letselschadebedragen waar u recht op heeft zijn:

Vergoedingen voor extra hulp, zoals:

 • hulp in de huishouding, boodschappen doen, kinderen naar school brengen etc.
 • hulp in de tuin en
 • hulp bij het onderhoud en schilderen van uw huis.

Daarnaast kan uw letselschade gevolgen hebben voor uw inkomen, zoals:

 • niet volledig doorbetaald inkomen (ZZP-er, uitzendkracht, 0-urencontract etc,)
 • geen onregelmatigheidstoeslag meer
 • niet meer kunnen overwerken
 • gemiste promoties én
 • gemiste pensioenopbouw

Tot slot kunt u denken aan andere óók heel belangrijke letselschadebedragen, zoals:

 • Studievertraging
 • Reïntegratiekosten voor het begeleiden naar ander werk
 • Kosten gepaard gaande met opname in een ziekenhuis of revalidatiecentrum
 • Reiskosten
 • Medische kosten
 • Smartengeld
 • Economische kwetsbaarheid
 • Wettelijke rente
 • Verder alle kosten die u zonder het ongeval niet gemaakt zou hebben…
 • Bijvoorbeeld het loon dat u niet hebt gekregen omdat u niet naar uw werk kon.
 • Benzine omdat u naar het ziekenhuis of de fysiotherapeut moest.
 • Medicijnen die onder uw eigen risico vielen.

Daarnaast heeft u altijd recht op een vergoeding van smartengeld, ook wel immateriële schadevergoeding genoemd.

Dat is een vergoeding voor “gederfde levensvreugde”. Uw smartengeld zou een compensatie moeten bieden voor uw verdriet, pijn en voor al het andere waardoor u minder gelukkig kunt zijn geworden dan vóór het u overkomen ongeval.

Helaas is de Nederlandse wet niet ruimhartig met het toekennen van smartengeld. In Nederland worden de toegekende smartengeldbedragen dan ook niet als “rechtvaardig genoeg” gezien.

Wanneer u meer wilt lezen over smartengeld, klik dan hier. Wilt u meer weten over letselschadebedragen, klik dan hier.

Berekenen smartengeld

Berekenen smartengeld:

U heeft altijd recht op smartengeld. Dit is het “immateriële gedeelte” van uw letselschadevergoeding.

Wat is smartengeld?

Smartengeld is op zichzelf geen “harde juridische term”. Het is een vergoeding voor niet in geld uit te drukken schade.

Dus alles wat niet valt onder extra kosten of misgelopen inkomsten. Het is eigenlijk een vergoeding voor uw “geestelijke schade”.

Hoe berekenen smartengeld

Mensen vragen ons vaak al bij het begin van hun letselschadezaak op hoeveel smartengeld zij recht hebben.

Die vraag is eigenlijk niet te beantwoorden. En iedere letselschadeadvocaat die anders beweert, zit er naast.

Wanneer kunt u mijn smartengeld berekenen?

Uw smartengeld kan namelijk pas definitief worden bepaald aan het einde van uw letselschadezaak.

Pas dan is bekend welke psychische gevolgen uw letsel voor u heeft gehad en/of nog zal hebben.

Want het zijn de psychische gevolgen die uw smartengeld voor een groot deel bepalen.

Belangrijke factoren berekenen smartengeld

Belangrijke factoren voor het berekenen van uw smartengeld zijn onder andere:

 • de aard van uw letsel
 • de ernst van uw letsel
 • uw leeftijd
 • uw  geslacht
 • uw mate van bewustzijn
 • of u blijvende littekens overhoudt en waar die littekens zitten
 • of u lichamelijke beperkingen houdt die van invloed zijn op kwaliteit van uw leven
 • hoeveel pijn heeft u geleden en blijft lijden
 • hoelang uw herstelperiode was en
 • of u überhaupt hersteld bent of dat er sprake is van blijvend letsel.

Indicatie berekenen smartengeld:

Wij kunnen niet exact voorspellen hoe hoog uw smartengeld zal zijn.

Wat wij wél kunnen is u een globale indicatie geven van de hoogte van uw smartengeld.

Spreekt u dit aan: neem dan vandaag nog contact met ons op voor een eerlijk en vrijblijvend advies. Daarna kunt u zelf bepalen wat u daarmee doet.

Wij helpen u graag bij het berekenen en claimen van uw smartengeld en uw andere letselschade, zoals uw extra kosten en gederfde inkomsten.

En als u kiest voor onze juridische hulp, dan garanderen wij u van te voren schriftelijk dat onze hulp voor u altijd GRATIS zal zijn.

Berekenen smartengeld? Vraag om advies! Wij helpen u graag verder. Maar weten over berekenen smartengeld? Klik dan hier.

 • Professioneel, Kwaliteit en klantvriendelijk

  een opluchting dat alles zo goed werd geregeld

  Simona van Halsteren

 • Denken super goed mee

  Na een pijnlijke val in een lift nog steeds erg veel last van mijn enkel, gelukkig was Van der Toorn er om mij bij te staan.

  T. Hoek

 • Prima

  Zeer bekwaam en netjes alles voor mij geregeld

  Lisa

 • Ik beveel dit bedrijf aan

  Proces duurde lang wegens problemen met de verzekeraar, maar werd goed op de hoogte gehouden.

  S.W. van Os

 • Zeer accuraat en betrokken.

  Ik ben serieus genomen en heb me gehoord gevoeld. Prettig is, wanneer je contact opneemt, de secretaresse je direct te woord staat en zo nodig doorverbindt met de advocaat. Korte lijntjes!

  M. Kregting

 • die is heel positief

  Alles is netjes gegaan. Fijn kontakt gehad met goede uitleg over alles.

  Verhoef

 • Goede begeleiding van a tot ze

  goede begleiding van a tot z Had in het begin een rechtsbijstand van DAS. Dit was mij slecht bevallen en heb hierop Van der Toorn ingeschakeld . Ik heb uw bedrijf als zeer professioneel ervaren. Ik ben zeer kundig bijgestaan.

  L. Polderman

 • Klantvriendelijk en deskundig Nemen een hoop werk waaronder ook de administratie uit handen

  Als gevolg van een ongeval had ik behoefte aan een juridische bijstand, door van der Toorn Personenschade ben ik goed bijgestaan in de afwikkeling van de schade

  P. de Jong

 • Tevreden

  Zeer vriendelijke en professionele omgang

  Silwa

 • Vriendelijk, vakkundig en snelle handelwijze

  Ik ben zeer tevreden over het oppakken en afhandelen, zeker na mijn slechte ervaring met mijn eerdere belangenbehartiger. Na het 1e gesprek hadden we direct een goed gevoel en kregen weer vertrouwen in een goede afloop

  Lengers

 • Top

  Professionele, betrokken adviseurs en onderhandelaars

  John van Wichen

 • Prettige ervaring

  Ontzorgen, volledige service, professioneel en oprecht.

  Noud Wilders

 • Zeer kundig geholpen met mijn whiplash

  Van der Toorn Personenschade heeft mij zeer discreet geholpen destijds. Binnen no time betaalde de verzekeraar van de tegenpartij mij een schadevergoeding.

  Gert de Laan

 • Echt fijn.

  Ik heb me geen moment druk hoeven maken over een financiële vergoeding.

  Hélène van der Meer

 • Mensenwerk. Goed begrepen

  Mijn ervaring met het team bij Van der Toorn is echt goed te noemen. Hier hebben ze het echt begrepen en staan ze zij zij met je. Ga zo door.

  Maaike

 • Goede bedrijf met fijn contact

  Het was prettig dat de hele sores van mijn letselschade door hen werd gedaan. Ik hoefde nergens zelf achteraan.

  Aaron Verhoeven

 • Alles perfect geregeld.

  Zeer tevreden.

  John van Santen

 • Goed!

  Duidelijke, fijne uitleg over de stappen die genomen worden. Alles gaat in overleg. Ze zijn er echt voor jou!

  Eveline

 • Zeer goed

  Vriendelijke en deskundige medewerkers. Geduld en kennis. Zo doorgaan!

  Anoniem

 • Oprecht geïnteresseerd

  Met de hulp van Van der Toorn Personenschade een meer dan acceptabele vergoeding gekregen . Men is oprecht geïnteresseerd in zijn klanten en gaat voor de volle 100% voor maximaal resultaat .

  E.H.C. Posthumus

 • Perfecte service!

  Mij enorm geholpen door goed advies. Erg adequaat gehandeld. Erg punctueel. Hoop dat ik niemand een letselschade-advocaat moet aanraden maar indien van wel, wordt t deze!

  Nicole Meulensteen

Verhalen uit de praktijk

Aangereden op het zebrapad met blijvend letsel …

Elke dag loop ik met mijn kinderen naar school. We moeten een paar drukke wegen oversteken. De meeste hebben wel stoplichten of een zebra, maar je moet toch altijd opletten.

Ik had de jongens gelukkig weer netjes bij de juf afgeleverd, maar op weg naar het station werd ik op een zebrapad aangereden. Sindsdien heb ik blijvend letsel …

Blijven letsel aanrijding zebrapad
Rian de Keyzer, letselschadejurist, letselschade verkeersongeval, letselschade bedrijfsongeval, whiplash schadevergoeding, hondenbeet
Kim Vogelaar, loonschadespecialist, letselschadejurist, letselschade verkeersongeval, letselschade bedrijfsongeval, whiplash schadevergoeding, hondenbeet
Martin Oostdam
Esther Verhulst
mr. Juliette van Daal-van Brienen, letselschadehelpdesk, letselschade verkeersongeval, letselschade bedrijfsongeval, whiplash schadevergoeding, hondenbeet
Sander van Zweden
mr. Vinod Chandi, letselschadejurist, letselschade verkeersongeval, letselschade bedrijfsongeval, whiplash schadevergoeding, hondenbeet
Sylvia Kuiper, NIVRE RE (kand.) letselschadejurist, letselschade verkeersongeval, letselschade bedrijfsongeval, whiplash schadevergoeding, hondenbeet
Ann Ameys, assistente, letselschade verkeersongeval, letselschade bedrijfsongeval, whiplash schadevergoeding, hondenbeet
Cobie Kamperman-van den Brink, assistente, letselschade verkeersongeval, letselschade bedrijfsongeval, whiplash schadevergoeding, hondenbeet
Ton van Gool, NIVRE letselschadejurist, letselschade verkeersongeval, letselschade bedrijfsongeval, whiplash schadevergoeding, hondenbeet
Wim Roozenbeek

Uw verhaal samen met ons bespreken? Dat kan geheel vrijblijvend!

Liever telefonisch advies? Bel ons op 0318 470021