Ontslag na bedrijfsongeval

Bedrijfsongeval gehad en daarna ontslagen? U heeft recht op letselschadevergoeding