Medische letselschade

Bent u het slachtoffer geworden van een medische misser van uw arts of therapeut?