Whiplash smartengeld 2017

Een voorbeeld van een uitspraak van een rechter