Ziektewet door bedrijfsongeval

Vaak meteen inkomensschade! Ontvang kosteloos advies. Stel uw vraag via WhatsApp, bel of vul ons formulier in.

Ziektewet door bedrijfsongeval

Ziektewet door bedrijfsongeval: u komt in de ziektewet door een bedrijfsongeval als u:

In al deze situaties kunt u niet zonder juridische hulp. Want voor u het weet zit u in de financiële problemen. Vertel ons hier wat er is gebeurd en wij geven u meteen advies.

Ziektewet door bedrijfsongeval?

In de “bovengenoemde situaties” hoeft uw werkgever u wettelijk gezien na een bedrijfsongeval niet door te betalen. Dat klinkt onredelijk en dat is ook zo. Maar zo staat dat nu eenmaal in de wet.

Als u na een bedrijfsongeval in de ziektewet komt, lijdt u direct inkomensschade. Want uw ziektewet uitkering is nooit hoger dan 70% van uw laatst verdiende inkomen. U mist dus altijd minimaal 30% van uw bruto salaris.

In de Ziektewet door bedrijfsongeval?

Als u in de ziektewet bent gekomen door een bedrijfsongeval, dan heeft u vast fors letsel opgelopen. Behalve als u maar heel kort arbeidsongeschikt bent geweest.

In de ziektewet krijgt u maximaal 70% van uw inkomen. Heeft u na twee jaar nog steeds een ziektewetuitkering? Dan kan u in aanmerking komen voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering van de WIA. Tegenwoordig krijgt men zo’n uitkering niet meer op dezelfde manier als vroeger.

In de ziektewet door bedrijfsongeval? Aarzel dan niet en vraag direct om advies. Vertel ons hier wat er is gebeurd en u hoort meteen waar u aan toe bent.

Moet werkgever bij bedrijfsongeval 100% doorbetalen?

Dat u in de ziektewet komt door een bedrijfsongeval geeft uw werkgever geen extra verplichting tot doorbetaling. Behalve als daar iets over in uw contract staat.

Maar zelfs zulke afspraken dekken uw financiële tekorten bijna nooit.

Inkomensschade toch vergoed?

Het is logisch dat u uw inkomensschade toch vergoed wilt hebben. Dat kan ook, maar dan moet u uw (voormalig) werkgever aansprakelijk stellen voor. Voor u heel vervelend om dat te moeten doen. Maar helaas is er geen andere juridische weg.

Uw (voormalig) werkgever is bijna altijd tegen letselschade door bedrijfsongevallen verzekerd. Uw werkgever hoeft uw schadevergoeding dus niet zelf te betalen.

Maar uw voormalig werkgever aansprakelijk stellen? Dat is nogal wat. Gelukkig kunnen wij u daar prima bij helpen en dat kost u niets. U kunt hier lezen hoe dat werkt.

Het is écht niet verstandig dat u uw werkgever zélf aansprakelijk stelt. Beter vraagt u daarbij de hulp van een deskundig letselschadebureau.

Vraag ons sowieso om vrijblijvend advies. Dat kost u niets. Als u ons hier vertelt wat er is gebeurd, dan nemen wij direct contact met u op.

Ziektewet door bedrijfsongeval en gemiste inkomsten

Als u door een bedrijfsongeval in ziektewet komt, dan kunt u een schadevergoeding krijgen voor gemiste inkomsten.

U krijgt die schadevergoeding niet “automatisch”. U moet daarvoor eerst uw (voormalig) werkgever aansprakelijk stellen. Niet leuk, maar wel noodzaak.

Als u een bedrijfsongeval heeft gehad, dan heeft u ook altijd recht op vergoeding van uw extra kosten en smartengeld.

Daarnaast moeten uw juridische kosten (lees: ons honorarium) door de verzekeraar van uw werkgever worden vergoed. Met dit laatste krijgt u feitelijk recht op voor u kosteloze rechtshulp.

Ziektewet door bedrijfsongeval en ik ben uitzendkracht

In de ziektewet door bedrijfsongeval als uitzendkracht? Dan heeft u waarschijnlijk een Fase A (1 of 2) of  Fase B (3) contract.

In fase A heeft uw contract een zogenaamd uitzendbeding. Bij arbeidsongeschiktheid wordt uw contract direct beëindigd. U wordt bij ziekte dus min of meer “direct ontslagen”.

Het uitzendbureau hoeft u niet door te betalen. U gaat “ziek uit dienst” en moet een Ziektewet uitkering aanvragen bij het UWV. U krijgt tot maximaal twee jaar nadat u ziek bent geworden een Ziektewet uitkering van maximaal 70%.

In fase B (3) heeft u steeds tijdelijke contracten met (meestal) gedeeltelijke loondoorbetaling (<100%). Bent u aan het einde van een tijdelijk contract nog steeds ziek? Dan hoeft het uitzendbureau u niet meer door te betalen en gaat u “ziek uit dienst”.

U komt in de ziektewet en krijgt tot maximaal twee jaar nadat u ziek bent geworden een ziektewet uitkering van maximaal 70%.

Als uitzendkracht in de ziektewet door bedrijfsongeval? Neem dan direct contact met ons op voor een juridisch advies.

Vertel ons hier wat er is gebeurd, want u kunt niet zonder juridische hulp!

Ziektewet bedrijfsongeval: nul uren contract (oproepkracht)

Dan kan het zijn dat uw inkomen niet volledig wordt doorbetaald. Dat hangt af van uw contract of CAO.

U wordt ziek tijdens uw oproepperiode:

Uw werkgever moet u minstens 70% van uw loon doorbetalen over de periode die u zou gaan werken.

U blijft na afloop van uw oproepperiode ziek:

Als uw “oproep” is afgelopen, is ook uw tijdelijke arbeidscontract afgelopen. Uw werkgever hoeft u dan geen loon meer te betalen.

Maar let op: als u regelmatig werkt, kunt u mogelijk een beroep doen op het rechtsvermoeden van art. 7:610b BW.

U heeft dan mogelijk toch recht op doorbetaling van het gemiddelde aantal uren dat u gewoonlijk werkt!

U bent ziek buiten een oproepperiode:

Op het moment dat u ziek wordt, heeft u geen arbeidscontract. U krijgt dus geen loon.

Wordt u ziek binnen 4 weken nadat uw laatste arbeidscontract is afgelopen? Dan heeft u misschien recht op een ziektewetuitkering.

Maar let op: als u regelmatig werkt, kunt u mogelijk een beroep doen op het rechtsvermoeden van art. 7:610b BW.

U heeft dan mogelijk toch recht op doorbetaling van het gemiddelde aantal uren dat u gewoonlijk werkt!

Hoe dan ook: bijna nooit volledige doorbetaling en daarna in de ziektewet:

Al voordat u in de ziektewet komt als oproepkracht, zal hoe dan ook bijna nooit sprake zijn geweest van “volledige loondoorbetaling”.

Als oproepkracht lijdt dus altijd direct inkomensschade. U gaat al heel snel “ziek uit dienst” en moet een Ziektewet uitkering aanvragen bij het UWV. U krijgt tot maximaal twee jaar nadat u ziek bent geworden een Ziektewet uitkering van maximaal 70%.

Ziektewet door bedrijfsongeval en oproepkracht of nul uren contract? Neem dan direct contact met ons op voor een juridisch advies. Vertel ons hier wat er is gebeurd, want u kunt niet zonder juridische hulp.

Ziektewet door bedrijfsongeval en een tijdelijk contract

Het kan zijn dat uw inkomen wordt doorbetaald gedurende de periode dat uw contract nog loopt. Dat hangt af uw contract of CAO.

Blijft u arbeidsongeschikt en wordt uw tijdelijk contract niet door uw werkgever verlengd? Dan hoeft uw voormalig werkgever u niet meer door te betalen en gaat u “ziek uit dienst”.

U komt in de ziektewet en krijgt tot maximaal twee jaar nadat u ziek bent geworden een ziektewet uitkering van maximaal 70%.

Lijkt het er op dat uw contract niet wordt verlengd en dat u in de ziektewet komt? Dan kunt u niet zonder juridische hulp. Als u ons hier vertelt wat er is gebeurd, dan vertellen wij u meteen waar u aan toe bent.

Ziektewet door bedrijfsongeval: ontslag tijdens mijn proeftijd

Uw proeftijd duurt maximaal 2 maanden. Wordt u binnen die periode ziek door een bedrijfsongeval?

Dan kan het zo zijn dat uw inkomen niet volledig wordt doorbetaald. Dat hangt af van uw contract of CAO.

Maar als u aan het einde van uw proeftijd nog ziek bent, dan wordt uw contract waarschijnlijk niet door uw werkgever verlengd. Ook al bent u ziek door een bedrijfsongeval.

Na afloop van de proeftijd hoeft uw voormalig werkgever uw inkomen niet meer door te betalen. U gaat “ziek uit dienst” en moet een Ziektewet uitkering aanvragen bij het UWV. U krijgt tot maximaal twee jaar nadat u ziek bent geworden een Ziektewet uitkering van maximaal 70%.

Als u in uw proeftijd ziek wordt door een bedrijfsongeval, dan is de kans groot dat uw werkgever het contract zal beëindigen. Uw werkgever zal dat natuurlijk nooit zeggen, maar hij wil waarschijnlijk geen risico met u lopen.

Neem in dat geval direct contact met ons op voor een juridisch advies. Want u kunt niet zonder juridische hulp. Vertel ons hier wat er is gebeurd. Wij helpen u graag verder!

Letselschade advies noodzaak!

In de ziektewet door bedrijfsongeval? Dan mist u vrijwel meteen inkomsten.

Aarzel dan geen moment en neem contact met ons op voor een juridisch advies. U kunt hier lezen waarom dat in uw belang is. Ons advies kost u niets en u weet meteen waar u aan toe bent.

In uw situatie kunt u bijna niet zonder juridische hulp. U kunt hier lezen waarom juridische hulp voor u noodzaak is. Wanneer wij u verder kunnen helpen, vertellen wij dat meteen.

Over onze kosten hoeft u zich geen zorgen te maken. Die moeten worden betaald door de tegenpartij. Dat staat in de Wet. U kunt hier meer lezen over onze GRATIS rechtshulp.

Daarnaast krijgt u van ons een duidelijke schriftelijke KostenGarantie. Betaalt de tegenpartij onze kosten niet? Dan treedt uw KostenGarantie in werking en hoeft u ons niets te betalen. Beloofd!

Het beste vertelt u ons in dit formulier wat er is gebeurd. Daarna nemen wij direct contact met u op. U kunt ons natuurlijk ook bellen, mailen of chatten. Wat u het prettigst vindt.

Ziektewet door bedrijfsongeval? Wij helpen u aan een rechtvaardige schadevergoeding!

Direct advies nodig?

Heeft u direct advies nodig? Wij kunnen u het beste helpen als u dit formulier invult. Geen zorgen, een gesprek is geheel gratis.

 • U kunt ons ook direct bellen: klik hier

Wat klanten vragen

Is jullie hulp voor mij écht gratis?

Jazeker, onze hulp is voor u écht GRATIS.

Uw tegenpartij is namelijk ook verplicht om uw juridische kosten (lees: de kosten van ons kantoor) te vergoeden. Dat staat in de wet (art. 6:96BW).

Bij Van der Toorn Personenschade krijgt u van te voren een schriftelijke kostengarantie met een duidelijke uitleg. Daarin staat ook duidelijk wat u van ons en wij van u mogen verwachten.

Wij staan er voor in dat de aansprakelijke partij onze kosten vergoed. En doet die dat niet, dan is dat ons bedrijfsrisico. U krijgt dan dus nooit een rekening van ons. Beloofd!

Twijfelt u desondanks nog? Neem dan gewoon even contact met ons op. Wij leggen u graag uit hoe onze kostengarantie werkt.

Wilt u eerst meer lezen over onze GRATIS hulp bij letselschade, klik dan hier. Duidelijkheid boven alles!

Wanneer kan ik letselschade claimen?

U kunt letselschade claimen als u door schuld van een ander letsel heeft opgelopen (gewond bent geraakt).

Letselschade kan ontstaan door bijvoorbeeld een:

Daarnaast kunt u denken aan letsel opgelopen tijdens een:

U kunt het beste niet te lang wachten met het claimen van uw letselschade. Dit kan beter direct na het ongeval.

Oók als op dat moment nog niet duidelijk is waaruit uw letsel en de financiële de gevolgen daarvan bestaan.

Wel moet er dus iemand anders aansprakelijk zijn en dient deze hiervoor een aansprakelijkheidsverzekering te hebben afgesloten (AVP/AVB/WA).

Maar ook als u zélf het ongeval heeft veroorzaakt, kunt u soms toch uw letselschade claimen. Bijvoorbeeld als u een SVI (Schade Verzekering Inzittenden) heeft of SVO (Schade Verzekering Opzittende).

Weet u niet of en wanneer u recht heeft op een letselschadevergoeding?

Aarzel dan niet en neem direct contact met ons op voor een voor u geheel vrijblijvend advies. Dat kost u niets en u weet meteen waar u aan toe bent. Daarna kunt u zelf kijken wat u met ons advies doet.

Welke letsels behandelen jullie?

Eigenlijk kunnen wij u bij alle “soorten van” letselschade helpen

Van der Toorn Personenschade kan u bij alle soorten van letsel helpen. Wij zijn weliswaar met name gespecialiseerd in de behandeling van “ernstige letselschade” zoals:

 • hersenletsel (NAH)
 • dwarslaesie
 • brandwonden
 • dystrofie
 • botbreuken en
 • cosmetisch letsel.

Maar wij zijn er natuurlijk ook héél graag voor u als ander letsel heeft opgelopen. Zoals bij nekletsel, whiplash, rugletsel, kneuzingen,  verstuikingen, hondenbeten, tijdelijk letsel en noem maar op.

Wij kunnen niet bij alle soorten van letselschade helpen

Het enige waarbij wij u niet kunnen helpen, is letselschade veroorzaakt door:

 • geweld 
 • medische foutenen/of
 • situaties van misbruik.

Uiteraard zullen wij u in die situatie doorverwijzen naar een partij die daar wél in is gespecialiseerd.

Vraag altijd kosteloos en vrijblijvend letselschadeadvies

Heeft u vragen over uw letselschade? Of weet u niet of u bij ons aan het juiste adres bent?

Aarzel dan niet en vraag ons om een voor u volledig en vrijblijvend kosteloos letselschadeadvies.

Wanneer moet ik jullie inschakelen?

Niets moet! Maar het is in uw belang om ons zo snel mogelijk in te schakelen.

Alleen dán weet u zeker dat er ook iemand is die alleen aan uw belangen denkt. Want dat is ons werk: aan úw belangen denken.

Maar wat is: zo snel mogelijk ?

Soms neemt een verzekeringsmaatschappij al héél kort na het ongeval contact met u op. Om te vragen hoe het met u gaat maar ook om allerlei andere informatie in te winnen.

U kunt niet weten of die verzekeraar juridisch gezien “te veel doorvraagt”. Over uw gezondheid vóór het ongeval en welke artsen u heeft bezocht. Liever vermijdt u dat. Toch? Wacht dus nooit te lang met het inschakelen van een letselschadebureau.

Ook is het zo dat u na uw ongeval al snel veel kosten maakt. Of uw inkomen valt weg. Wij zullen zorgen voor de eerste schadebetalingen door de tegenpartij. Dan kunt u zich bezighouden met uw herstel.

Wilt u weten wat in uw geval wijsheid is? Aarzel dan niet en neem vrijblijvend contact met ons op.

Wij geven u direct een duidelijk advies. Daarna kunt u zelf bekijken wat u daar mee doet.

Denken wij dat wij u kunnen helpen, dan hoort u dat meteen.

U krijgt van ons tegelijkertijd de garantie dat onze juridische hulp voor u volledig kosteloos zal zijn.

Wilt u meer lezen over onze GRATIS hulp bij letselschade, klik dan hier.

Op welke letselschadebedragen heb ik recht?

Letselschadebedragen waar u recht op heeft zijn:

Vergoedingen voor extra hulp, zoals:

 • hulp in de huishouding, boodschappen doen, kinderen naar school brengen etc.
 • hulp in de tuin en
 • hulp bij het onderhoud en schilderen van uw huis.

Daarnaast kan uw letselschade gevolgen hebben voor uw inkomen, zoals:

 • niet volledig doorbetaald inkomen (ZZP-er, uitzendkracht, 0-urencontract etc,)
 • geen onregelmatigheidstoeslag meer
 • niet meer kunnen overwerken
 • gemiste promoties én
 • gemiste pensioenopbouw

Tot slot kunt u denken aan andere óók heel belangrijke letselschadebedragen, zoals:

 • Studievertraging
 • Reïntegratiekosten voor het begeleiden naar ander werk
 • Kosten gepaard gaande met opname in een ziekenhuis of revalidatiecentrum
 • Reiskosten
 • Medische kosten
 • Smartengeld
 • Economische kwetsbaarheid
 • Wettelijke rente
 • Verder alle kosten die u zonder het ongeval niet gemaakt zou hebben…
 • Bijvoorbeeld het loon dat u niet hebt gekregen omdat u niet naar uw werk kon.
 • Benzine omdat u naar het ziekenhuis of de fysiotherapeut moest.
 • Medicijnen die onder uw eigen risico vielen.

Daarnaast heeft u altijd recht op een vergoeding van smartengeld, ook wel immateriële schadevergoeding genoemd.

Dat is een vergoeding voor “gederfde levensvreugde”. Uw smartengeld zou een compensatie moeten bieden voor uw verdriet, pijn en voor al het andere waardoor u minder gelukkig kunt zijn geworden dan vóór het u overkomen ongeval.

Helaas is de Nederlandse wet niet ruimhartig met het toekennen van smartengeld. In Nederland worden de toegekende smartengeldbedragen dan ook niet als “rechtvaardig genoeg” gezien.

Wanneer u meer wilt lezen over smartengeld, klik dan hier. Wilt u meer weten over letselschadebedragen, klik dan hier.

Berekenen smartengeld

Berekenen smartengeld:

U heeft altijd recht op smartengeld. Dit is het “immateriële gedeelte” van uw letselschadevergoeding.

Wat is smartengeld?

Smartengeld is op zichzelf geen “harde juridische term”. Het is een vergoeding voor niet in geld uit te drukken schade.

Dus alles wat niet valt onder extra kosten of misgelopen inkomsten. Het is eigenlijk een vergoeding voor uw “geestelijke schade”.

Hoe berekenen smartengeld

Mensen vragen ons vaak al bij het begin van hun letselschadezaak op hoeveel smartengeld zij recht hebben.

Die vraag is eigenlijk niet te beantwoorden. En iedere letselschadeadvocaat die anders beweert, zit er naast.

Wanneer kunt u mijn smartengeld berekenen?

Uw smartengeld kan namelijk pas definitief worden bepaald aan het einde van uw letselschadezaak.

Pas dan is bekend welke psychische gevolgen uw letsel voor u heeft gehad en/of nog zal hebben.

Want het zijn de psychische gevolgen die uw smartengeld voor een groot deel bepalen.

Belangrijke factoren berekenen smartengeld

Belangrijke factoren voor het berekenen van uw smartengeld zijn onder andere:

 • de aard van uw letsel
 • de ernst van uw letsel
 • uw leeftijd
 • uw  geslacht
 • uw mate van bewustzijn
 • of u blijvende littekens overhoudt en waar die littekens zitten
 • of u lichamelijke beperkingen houdt die van invloed zijn op kwaliteit van uw leven
 • hoeveel pijn heeft u geleden en blijft lijden
 • hoelang uw herstelperiode was en
 • of u überhaupt hersteld bent of dat er sprake is van blijvend letsel.

Indicatie berekenen smartengeld:

Wij kunnen niet exact voorspellen hoe hoog uw smartengeld zal zijn.

Wat wij wél kunnen is u een globale indicatie geven van de hoogte van uw smartengeld.

Spreekt u dit aan: neem dan vandaag nog contact met ons op voor een eerlijk en vrijblijvend advies. Daarna kunt u zelf bepalen wat u daarmee doet.

Wij helpen u graag bij het berekenen en claimen van uw smartengeld en uw andere letselschade, zoals uw extra kosten en gederfde inkomsten.

En als u kiest voor onze juridische hulp, dan garanderen wij u van te voren schriftelijk dat onze hulp voor u altijd GRATIS zal zijn.

Berekenen smartengeld? Vraag om advies! Wij helpen u graag verder. Maar weten over berekenen smartengeld? Klik dan hier.

 • Denken super goed mee

  Na een pijnlijke val in een lift nog steeds erg veel last van mijn enkel, gelukkig was Van der Toorn er om mij bij te staan.

  T. Hoek

 • Mensenwerk. Goed begrepen

  Mijn ervaring met het team bij Van der Toorn is echt goed te noemen. Hier hebben ze het echt begrepen en staan ze zij zij met je. Ga zo door.

  Maaike

 • Prima

  Zeer bekwaam en netjes alles voor mij geregeld

  Lisa

 • Ik beveel dit bedrijf aan

  Proces duurde lang wegens problemen met de verzekeraar, maar werd goed op de hoogte gehouden.

  S.W. van Os

 • Zeer accuraat en betrokken.

  Ik ben serieus genomen en heb me gehoord gevoeld. Prettig is, wanneer je contact opneemt, de secretaresse je direct te woord staat en zo nodig doorverbindt met de advocaat. Korte lijntjes!

  M. Kregting

 • die is heel positief

  Alles is netjes gegaan. Fijn kontakt gehad met goede uitleg over alles.

  Verhoef

 • Goede bedrijf met fijn contact

  Het was prettig dat de hele sores van mijn letselschade door hen werd gedaan. Ik hoefde nergens zelf achteraan.

  Aaron Verhoeven

 • Top

  Professionele, betrokken adviseurs en onderhandelaars

  John van Wichen

 • Alles perfect geregeld.

  Zeer tevreden.

  John van Santen

 • Zeer kundig geholpen met mijn whiplash

  Van der Toorn Personenschade heeft mij zeer discreet geholpen destijds. Binnen no time betaalde de verzekeraar van de tegenpartij mij een schadevergoeding.

  Gert de Laan

 • Zeer goed

  Vriendelijke en deskundige medewerkers. Geduld en kennis. Zo doorgaan!

  Anoniem

 • Klantvriendelijk en deskundig Nemen een hoop werk waaronder ook de administratie uit handen

  Als gevolg van een ongeval had ik behoefte aan een juridische bijstand, door van der Toorn Personenschade ben ik goed bijgestaan in de afwikkeling van de schade

  P. de Jong

 • Vriendelijk, vakkundig en snelle handelwijze

  Ik ben zeer tevreden over het oppakken en afhandelen, zeker na mijn slechte ervaring met mijn eerdere belangenbehartiger. Na het 1e gesprek hadden we direct een goed gevoel en kregen weer vertrouwen in een goede afloop

  Lengers

 • Oprecht geïnteresseerd

  Met de hulp van Van der Toorn Personenschade een meer dan acceptabele vergoeding gekregen . Men is oprecht geïnteresseerd in zijn klanten en gaat voor de volle 100% voor maximaal resultaat .

  E.H.C. Posthumus

 • Perfecte service!

  Mij enorm geholpen door goed advies. Erg adequaat gehandeld. Erg punctueel. Hoop dat ik niemand een letselschade-advocaat moet aanraden maar indien van wel, wordt t deze!

  Nicole Meulensteen

 • Echt fijn.

  Ik heb me geen moment druk hoeven maken over een financiële vergoeding.

  Hélène van der Meer

 • Goed!

  Duidelijke, fijne uitleg over de stappen die genomen worden. Alles gaat in overleg. Ze zijn er echt voor jou!

  Eveline

 • Tevreden

  Zeer vriendelijke en professionele omgang

  Silwa

 • Prettige ervaring

  Ontzorgen, volledige service, professioneel en oprecht.

  Noud Wilders

 • Goede begeleiding van a tot ze

  goede begleiding van a tot z Had in het begin een rechtsbijstand van DAS. Dit was mij slecht bevallen en heb hierop Van der Toorn ingeschakeld . Ik heb uw bedrijf als zeer professioneel ervaren. Ik ben zeer kundig bijgestaan.

  L. Polderman

 • Professioneel, Kwaliteit en klantvriendelijk

  een opluchting dat alles zo goed werd geregeld

  Simona van Halsteren

Verhalen uit de praktijk

Die lopende band trok zo twee van mijn vingers mee…

Als uitzendkracht moest ik gaan werken bij een soort lopende band. Ze hadden me uitgelegd dat ik die band ook af en toe moest schoonmaken, anders kwam er teveel troep tussen te zitten en liep de boel vast. Na een week sta ik aan die band te werken en merk dat ie een beetje begint te haperen.

Letselschade bedrijfsongeval lopende band
Esther Verhulst
Rian de Keyzer, letselschadejurist, letselschade verkeersongeval, letselschade bedrijfsongeval, whiplash schadevergoeding, hondenbeet
Sander van Zweden
Ton van Gool, NIVRE letselschadejurist, letselschade verkeersongeval, letselschade bedrijfsongeval, whiplash schadevergoeding, hondenbeet
mr. Juliette van Daal-van Brienen, letselschadehelpdesk, letselschade verkeersongeval, letselschade bedrijfsongeval, whiplash schadevergoeding, hondenbeet
Ingrid van Agtmael
mr. Vinod Chandi, letselschadejurist, letselschade verkeersongeval, letselschade bedrijfsongeval, whiplash schadevergoeding, hondenbeet
Martin Oostdam
Cobie Kamperman-van den Brink, assistente, letselschade verkeersongeval, letselschade bedrijfsongeval, whiplash schadevergoeding, hondenbeet
Wim Roozenbeek
Ann Ameys, assistente, letselschade verkeersongeval, letselschade bedrijfsongeval, whiplash schadevergoeding, hondenbeet
Kim Vogelaar, loonschadespecialist, letselschadejurist, letselschade verkeersongeval, letselschade bedrijfsongeval, whiplash schadevergoeding, hondenbeet

Uw verhaal samen met ons bespreken? Dat kan geheel vrijblijvend!

Liever telefonisch advies? Bel ons op 0318 470021